TunteVa® – toimintamalli muistisairaan henkilön hoidossa / kohtaamisessa

Muistisairaus vaikuttaa koko perheyhteisön / läheisen elämään. Miten ymmärtää paremmin muistisairasta ja miten vuorovaikutus saadaan säilymään muistisairaudesta huolimatta? Miten onnistutaan tukemaan muistisairaan elämänhallintaa, jotta arki ei olisi jatkuvaa puolustautumista ja kielteistä käytöstä?

TunteVa® toimintamalli monipuolistaa vuorovaikutusta muistisairaan elämän arkea tukevasti, jolloin muistisairas tulee aidosti kohdatuksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Perusajatuksena on, että muistisairaus ei vie ihmisen arvokkuutta, tarpeita tai tunteita. Kohtaamisessa korostuu empatia, myötäelävä kuuntelu ja toisen ihmisen kokemuksen arvostava ja kunnioittava ymmärtäminen. Ihmisen arvostaminen tulee myös näkyä tavassa kohdata muistisairas henkilö.

Aito kohtaaminen ja kuunteleminen arvossa

TunteVa®-toiminnassa on kyse siis kyse muistisairaan ihmisen arvostavasta, aidosta kohtaamisesta ja kuuntelemisesta. TunteVa® auttaa omaista/hoitajaa saamaan ja ylläpitämään yhteyden muistisairaaseen ihmiseen. Tunteiden ilmaiseminen ja jakaminen helpottaa muistisairaan ahdistusta, lisää omanarvontunnetta ja estää häntä kääntymästä sisäänpäin tavoittamattomiin.

Loogisen ajattelun vähentyessä muistisairaan viestintä muuttuu kokonaisvaltaisemmaksi ja symboliseksikin. Muistisairaan käytöstä voi ymmärtää paremmin näkemällä yhteys hänen tunteisiinsa ja tarpeisiinsa.

TAVOITTEET

  • Säilyttää ja vahvistaa itsekunnioitusta
  • Vähentää stressiä
  • Puolustaa ja oikeuttaa eläminen
  • Menneisyyden keskeneräisten asioiden selvittäminen ja ratkaiseminen
  • Vähentää lääkkeiden käyttöä
  • Lisätä sanallista ja sanatonta kommunikaatiota
  • Ennaltaehkäistä vetäytymistä sikiövaiheeseen
  • Parantaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia

Hoitopalveluja kaikenikäisille

& Koulutusta ja neuvontaa kouluille, yhteisöille ja järjestöille

Palvelua ja välittämistä suurella sydämellä minulta Sinulle.

040 727 9428

info@lappeenrannan­terveyspalvelut.fi

Erja Värtö

Lappeenrannan Terveys- ja koulutuspalvelut

Porinkuja 4
54110 Lampikangas

Sosiaali- ja potilasasiamies, Tuomas Kumpula

044 748 5306

Kipparinkatu 1, 53100 Lappeenranta

Ota rohkeasti yhteyttä!

Nimi

Puhelin

Sähköposti

Aihe

Viesti